Hiển thị:

MCCB HYUNDAI 3P-1000A-100kA chỉnh dòng điện tử (UCB1000S 3P)

23.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 23.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UCB1000S 3P-1000A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 1000A Điện áp cách điện 1000 V Frame size (AF)..

MCCB HYUNDAI 3P-1250A-100kA chỉnh dòng điện tử (UCB1250S 3P)

24.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 24.500.000 VNĐ

Mã sản phẩm UCB1250S 3P-1250A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 100 kA Dòng định mức 1250 A Điện áp cách điện 1000 V Frame size (A..

MCCB HYUNDAI 3P-1600A-65A chỉnh dòng điện tử (UCB1600S 3P)

48.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 48.500.000 VNĐ

Mã sản phẩm UCB1600S 3P-1600A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1600 A Điện áp cách điện 1000 V Frame size (AF..

MCCB HYUNDAI 3P-200A-85kA chỉnh dòng điện tử (UPB400S-H 3P)

6.720.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 6.720.000 VNĐ

Mã sản phẩm UPB400S-H 3P-200A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 200 A Điện áp cách điện 1000 V Frame size (AF)..

MCCB HYUNDAI 3P-320A-85kA chỉnh dòng điện tử (UPB630S-H 3P)

14.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 14.500.000 VNĐ

Mã sản phẩm UPB630S-H 3P-320A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 320 A Điện áp cách điện 1000 V Frame size (AF)..

MCCB HYUNDAI 3P-400A-85kA chỉnh dòng điện tử (UPB400S-H 3P)

13.300.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 13.300.000 VNĐ

Mã sản phẩm UPB400S-H 3P-400A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 400 A Điện áp cách điện 1000 V Frame size (AF)..

MCCB HYUNDAI 3P-500A-100kA chỉnh dòng điện tử (UCB1000S 3P)

23.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 23.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UCB1000S 3P-505A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 505A Điện áp cách điện 1000 V Frame size (AF) ..

MCCB HYUNDAI 3P-50A-26kA chỉnh dòng nhiệt (HGM100H-F 3P)

950.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 950.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGM100H-F 3P-32A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 26kA Dòng định mức 40 A Điện áp cách đi..

MCCB HYUNDAI 3P-630A-100kA chỉnh dòng điện tử (UCB1250S 3P)

24.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 24.500.000 VNĐ

Mã sản phẩm UCB1250S 3P-630A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 100 kA Dòng định mức 630 A Điện áp cách điện 1000 V Frame size (AF)..

MCCB HYUNDAI 3P-630A-85kA chỉnh dòng điện tử (UPB630S-H 3P)

14.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 14.500.000 VNĐ

Mã sản phẩm UPB630S-H 3P-630A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 630 A Điện áp cách điện 1000 V Frame size (AF)..

MCCB HYUNDAI 3P-640A-65A chỉnh dòng điện tử (UCB1600S 3P)

48.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 48.500.000 VNĐ

Mã sản phẩm UCB1600S 3P-640A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 640 A Điện áp cách điện 1000 V Frame size (AF) ..

Hiển thị từ 1 đến 11 của 11 (1 Trang)