Hiển thị:

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước (IP67) F143 - 6

2.400.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 2.400.000 VNĐ

125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67 ..

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước (IP67) F1152 - 6

515.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 515.000 VNĐ

..

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước (IP67) F1232 - 6

550.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 550.000 VNĐ

32A - 3P - 230V - 6H - IP67 ..

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước (IP67) F1242 - 6

590.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 590.000 VNĐ

32A - 4P - 400V - 6H - IP67 ..

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước (IP67) F1252 - 6

625.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 625.000 VNĐ

32A - 5P - 400V - 6H - IP67 ..

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước (IP67) F133 - 6

980.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 980.000 VNĐ

63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67 ..

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước (IP67) F134 - 6

1.080.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.080.000 VNĐ

63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67 ..

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước (IP67) F135 - 6

1.180.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.180.000 VNĐ

63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67 ..

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước (IP67) F144 - 6

1.080.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.080.000 VNĐ

125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67 ..

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước (IP67) F145 - 6

2.700.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 2.700.000 VNĐ

125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67 ..

Hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 Trang)