Hiển thị:

Relay bảo vệ công suất ngược RPR415

57.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 57.000.000 VNĐ

- Chức năng bảo vệ M áy phát điện tránh công suất ngược từ M otor - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Cài đặt thông số bằng n&ua..

Relay bảo vệ công suất ngược Mikro RPR 415A

5.400.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 5.400.000 VNĐ

- Chức năng bảo vệ Máy phát điện tránh công suất ngược từ Motor - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Cài đặt thông số bằng n&uacu..

Relay bảo vệ công suất ngược RPR415B

5.600.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 5.600.000 VNĐ

- Chức năng bảo vệ Máy phát điện tránh công suất ngược từ Motor - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Cài đặt thông số bằng nú..

Hiển thị từ 1 đến 3 của 3 (1 Trang)