Hiển thị:

MCCB HYUNDAI 3P-300A-85kA chỉnh dòng nhiệt, chỉnh dòng ngắn mạch (HGP400S-H 3P)

6.720.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 6.720.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGP400S-H 3P-300A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 300 A Điện áp cá..

MCCB HYUNDAI 3P-350A-85kA chỉnh dòng nhiệt, chỉnh dòng ngắn mạch (HGP400S-H 3P)

6.720.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 6.720.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGP400S-H 3P-350A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 350 A Điện áp cá..

MCCB HYUNDAI 3P-400A-85kA chỉnh dòng nhiệt, chỉnh dòng ngắn mạch (HGP400S-H 3P)

6.720.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 6.720.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGP400S-H 3P-400A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 400 A Điện áp cá..

MCCB HYUNDAI 3P-500A-85kA chỉnh dòng nhiệt, chỉnh dòng ngắn mạch (HGP630S-H 3P)

12.800.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 12.800.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGP630S-H 3P-500A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 500 A Điện áp cá..

MCCB HYUNDAI 3P-630A-85kA chỉnh dòng nhiệt, chỉnh dòng ngắn mạch (HGP630S-H 3P)

12.800.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 12.800.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGP630S-H 3P-630A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 630 A Điện áp cá..

MCCB HYUNDAI 3P-700A-85kA chỉnh dòng nhiệt, chỉnh dòng ngắn mạch (HGP800S-H 3P)

14.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 14.500.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGP800S-H 3P-700A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 700 A Điện áp cá..

MCCB HYUNDAI 3P-800A-85kA chỉnh dòng nhiệt, chỉnh dòng ngắn mạch (HGP800S-H 3P)

14.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 14.500.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGP800S-H 3P-800A Số cực 3 POLES Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 800 A Điện áp cá..

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 Trang)