Hiển thị:

ATS - 4P - 125A IHYFCDE125

16.800.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 16.800.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách ..

ATS - 4P - 160A IHYFCDE160

16.800.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 16.800.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách ..

ATS - 4P - 160A IHYFSAE160

13.050.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 13.050.000 VNĐ

Bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện &aac..

ATS - 4P - 200A IHYFCDE200

18.120.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 18.120.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách ..

ATS - 4P - 200A IHYFSAE200

15.600.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 15.600.000 VNĐ

Bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện &aac..

ATS - 4P - 250A IHYFCDE250

18.120.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 18.120.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách ..

ATS - 4P - 315A IHYFCDE315

19.200.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 19.200.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách ..

ATS - 4P - 315A IHYFSAE315

15.600.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 15.600.000 VNĐ

Bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện &aac..

ATS - 4P - 400A IHYFCDE400

26.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 26.500.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách ..

ATS - 4P - 400A IHYFSAE400

20.800.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 20.800.000 VNĐ

Bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện &aac..

ATS - 4P - 500A IHYFCDO500

26.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 26.500.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách ..

ATS - 4P - 500A IHYFSAE500

23.600.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 23.600.000 VNĐ

Bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện &aac..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 16 (2 Trang)