Hiển thị:

ATS - 3P - 100A IHYTCDO100

15.250.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 15.250.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Không bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp ..

ATS - 3P - 100A IHYTSAO100

11.150.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 11.150.000 VNĐ

Không bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V ..

ATS - 3P - 125A IHYTSAE125

12.890.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 12.890.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Không bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp ..

ATS - 3P - 125A IHYTSAO125

11.150.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 11.150.000 VNĐ

Không bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V ..

ATS - 3P - 160A IHYTSAE160

12.890.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 12.890.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Không bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp ..

ATS - 3P - 160A IHYTSAO160

11.150.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 11.150.000 VNĐ

Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện áp xung chịu đựng 8kV ..

ATS - 3P - 200A IHYTSAO200

11.580.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 11.580.000 VNĐ

Không bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V ..

ATS - 3P - 250A IHYTSAE250

14.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 14.000.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Không bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp ..

ATS - 3P - 250A IHYTSAO250

11.580.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 11.580.000 VNĐ

Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện áp xung chịu đựng 8kV ..

ATS - 3P - 315A IHYTSAE315

14.900.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 14.900.000 VNĐ

Bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện &aac..

ATS - 3P - 315A IHYTSAO315

12.850.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 12.850.000 VNĐ

Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện áp xung chịu đựng 8kV ..

ATS - 3P - 400A IHYTSAE400

16.200.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 16.200.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Không bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp ..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 18 (2 Trang)