Hiển thị:

Đầu Cos Chỉa Phủ Nhựa sv2-6Y

37.400 VNĐ Chưa Thuế VAT: 37.400 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 1.5..

Đầu Cos Chỉa Trần sv1.25-3Y

19.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 19.000 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 0.7..

Đầu Cos Chỉa Trần sv1.25-4Y

19.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 19.000 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 0.7..

Đầu Cos Chỉa Trần sv2-3Y

20.900 VNĐ Chưa Thuế VAT: 20.900 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 1.5..

Đầu Cos Chỉa Trần sv2-4Y

20.900 VNĐ Chưa Thuế VAT: 20.900 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 1.5..

Đầu Cos Chỉa Trần sv2-5Y

33.300 VNĐ Chưa Thuế VAT: 33.300 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 1.5..

Đầu Cos Chỉa Trần sv3.5-4Y

42.900 VNĐ Chưa Thuế VAT: 42.900 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 4mm..

Đầu Cos Chỉa Trần sv3.5-5Y

42.900 VNĐ Chưa Thuế VAT: 42.900 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 4mm..

Đầu Cos Chỉa Trần sv5.5-5Y

55.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 55.000 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng:  6..

Hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 Trang)