Hiển thị:

Đầu Cos Chỉa Phủ Nhựa VF2-6Y

24.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 24.000 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 1.5..

Đầu Cos Chỉa Trần VF1.25-3Y

17.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 17.000 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 0.7..

Đầu Cos Chỉa Trần VF1.25-4Y

17.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 17.000 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 0.7..

Đầu Cos Chỉa Trần VF2-3Y

20.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 20.000 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 1.5..

Đầu Cos Chỉa Trần VF2-4Y

19.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 19.000 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 1.5..

Đầu Cos Chỉa Trần VF2-5Y

20.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 20.000 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 1.5..

Đầu Cos Chỉa Trần VF3.5-4Y

39.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 39.000 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 4mm..

Đầu Cos Chỉa Trần VF3.5-5Y

39.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 39.000 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng: mm2 4mm..

Đầu Cos Chỉa Trần VF5.5-5Y

50.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 50.000 VNĐ

Chất liệu:  Đồng Bề mặt:  Mạ Thiết Phủ Nhựa: Không Số lượng đặt hàng tối thiểu:  1 bịch/ 100 cái Tiết diện cáp sử dụng:  6..

Hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 Trang)