Hiển thị:

Biến Tần Bosch Rexroth VFC5610 1Phase-220V-0.4kW

3.767.400 VNĐ Chưa Thuế VAT: 3.767.400 VNĐ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA BIẾN TẦN BOSCH REXROTH EFC/VFC 3610.Update firmware miễn phí chạy tuỳ theo ứng dụng.Cùng một biến tần có thể chạy nhiều ứng dụng khác nhau bằng..

Biến Tần Bosch Rexroth VFC5610 1Phase-220V-0.75kW

4.322.500 VNĐ Chưa Thuế VAT: 4.322.500 VNĐ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BIẾN TẦN BOSCH REXROTH  EFC/VFC - Chức năng điều khiển: Điều khiển V/f Điều khiển V/f + PG Điều khiển Vector vòng hở Điều khiển Vector vòng ..

Biến Tần Bosch Rexroth VFC5610 1Phase-220V-1.5kW

5.454.800 VNĐ Chưa Thuế VAT: 5.454.800 VNĐ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BIẾN TẦN BOSCH REXROTH  EFC/VFC - Chức năng điều khiển: Điều khiển V/f Điều khiển V/f + PG Điều khiển Vector vòng hở Điều khiển Vector vòng ..

Biến Tần Bosch Rexroth VFC5610 1Phase-220V-2.2kW

5.947.500 VNĐ Chưa Thuế VAT: 5.947.500 VNĐ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BIẾN TẦN BOSCH REXROTH  EFC/VFC - Chức năng điều khiển: Điều khiển V/f Điều khiển V/f + PG Điều khiển Vector vòng hở Điều khiển Vector vòng ..

Biến Tần Bosch Rexroth VFC5610 3P-380V-18.5kW

23.093.200 VNĐ Chưa Thuế VAT: 23.093.200 VNĐ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BIẾN TẦN BOSCH REXROTH  EFC/VFC - Chức năng điều khiển: Điều khiển V/f Điều khiển V/f + PG Điều khiển Vector vòng hở Điều khiển Vector vòng ..

Biến Tần Bosch Rexroth VFC5610 3P-380V-75kW

78.013.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 78.013.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BIẾN TẦN BOSCH REXROTH  EFC/VFC - Chức năng điều khiển: Điều khiển V/f Điều khiển V/f + PG Điều khiển Vector vòng hở Điều khiển Vector vòng ..

Biến Tần Bosch Rexroth VFC5610 3Phase-380V-0.4kW

4.426.500 VNĐ Chưa Thuế VAT: 4.426.500 VNĐ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BIẾN TẦN BOSCH REXROTH  EFC/VFC - Chức năng điều khiển: Điều khiển V/f Điều khiển V/f + PG Điều khiển Vector vòng hở Điều khiển Vector vòng ..

Biến Tần Bosch Rexroth VFC5610 3Phase-380V-0.75kW

4.898.400 VNĐ Chưa Thuế VAT: 4.898.400 VNĐ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BIẾN TẦN BOSCH REXROTH  EFC/VFC - Chức năng điều khiển: Điều khiển V/f Điều khiển V/f + PG Điều khiển Vector vòng hở Điều khiển Vector vòng ..

Biến Tần Bosch Rexroth VFC5610 3Phase-380V-1.5kW

5.886.400 VNĐ Chưa Thuế VAT: 5.886.400 VNĐ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BIẾN TẦN BOSCH REXROTH  EFC/VFC - Chức năng điều khiển: Điều khiển V/f Điều khiển V/f + PG Điều khiển Vector vòng hở Điều khiển Vector vòng ..

Biến Tần Bosch Rexroth VFC5610 3Phase-380V-11kW

15.004.600 VNĐ Chưa Thuế VAT: 15.004.600 VNĐ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BIẾN TẦN BOSCH REXROTH  EFC/VFC - Chức năng điều khiển: Điều khiển V/f Điều khiển V/f + PG Điều khiển Vector vòng hở Điều khiển Vector vòng ..

Biến Tần Bosch Rexroth VFC5610 3Phase-380V-15kW

17.330.300 VNĐ Chưa Thuế VAT: 17.330.300 VNĐ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BIẾN TẦN BOSCH REXROTH  EFC/VFC - Chức năng điều khiển: Điều khiển V/f Điều khiển V/f + PG Điều khiển Vector vòng hở Điều khiển Vector vòng ..

Biến Tần Bosch Rexroth VFC5610 3Phase-380V-2.2kW

6.422.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 6.422.000 VNĐ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BIẾN TẦN BOSCH REXROTH  EFC/VFC - Chức năng điều khiển: Điều khiển V/f Điều khiển V/f + PG Điều khiển Vector vòng hở Điều khiển Vector vòng ..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 20 (2 Trang)