Hiển thị:

ACB HYUNDAI-DRAWOUT 3P-1000A-65kA

63.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 63.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS10A 3B M2C2S250J Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1000 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-DRAWOUT 3P-1250A-65kA

68.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 68.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS12A 3B M2C2S250K Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1250 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-DRAWOUT 3P-1600A-65kA

70.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 70.500.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS16A 3B M2C2S250K Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1600 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-DRAWOUT 3P-2000A-65kA

83.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 83.500.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS20B 3B M2C2S250K Số cực 3P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 2000 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-DRAWOUT 3P-3200A-85kA

103.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 103.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS32B 3B M2C2S250P Số cực 3P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 3200 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-DRAWOUT 3P-630A-65kA

60.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 60.500.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS06A 3B M2C2S250T Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 630 A Điện áp cách đi..

ACB HYUNDAI-DRAWOUT 3P-800A-65kA

62.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 62.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS08A 3B M2C2S250H Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 800 A Điện áp cách đi..

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 Trang)