Hiển thị:

ACB HYUNDAI-FIXED 3P-1000A-65kA

48.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 48.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS10A 3H M2C2S250J Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1000 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-FIXED 3P-1000A-85kA

53.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 53.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAN10A 3H M2C2S250J Số cực 3P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 630 A Điện áp cách đi..

ACB HYUNDAI-FIXED 3P-1250A-65kA

51.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 51.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS12A 3H M2C2S250K Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1250 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-FIXED 3P-1250A-85kA

55.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 55.500.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAN12A 3H M2C2S250K Số cực 3P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 630 A Điện áp cách đi..

ACB HYUNDAI-FIXED 3P-1600A-65kA

52.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 52.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS16A 3H M2C2S250L Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1600 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-FIXED 3P-1600A-85kA

57.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 57.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAN16A 3H M2C2S250L Số cực 3P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 1600 A Điện áp cách..

ACB HYUNDAI-FIXED 3P-2000A-100kA

72.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 72.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAN20B 3H M2C2S250M Số cực 3P Dòng cắt Icu 100 kA Dòng định mức 2000 A Điện áp cách ..

ACB HYUNDAI-FIXED 3P-2000A-85kA

65.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 65.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS20B 3H M2C2S250M Số cực 3P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 2000 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-FIXED 3P-2000A-85kA

61.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 61.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAN20A 3V M2C2S250M Số cực 3P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 2000 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-FIXED 3P-2500A-100kA

79.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 79.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAN25B 3H M2C2S250N Số cực 3P Dòng cắt Icu 100 kA Dòng định mức 2500 A Điện áp cách ..

ACB HYUNDAI-FIXED 3P-2500A-85kA

71.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 71.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS25B 3H M2C2S250N Số cực 3P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 2500 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-FIXED 3P-3200A-100kA

95.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 95.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAN32B 3H M2C2S250P Số cực 3P Dòng cắt Icu 100 kA Dòng định mức 3200 A Điện áp cách ..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 21 (2 Trang)